Rideklub Stald Hesselbjerges sikkerheds- og generelle regler

- Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter.


 • Bær godkendt ridehjelm under ridning.
 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år.
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved fx at vikle træktovet rundt om hånden eller livet.
 • Før altid en hest i trense eller træktov.
 • Løb eller råb ikke i stalden.
 • Du må aldrig rykke, flå eller save hesten i munden med biddet.
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindlig irettesættelse og korrektion.
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.
 • Efterlad aldrig heste på opbindings- og striglepladser uden opsyn.
 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre en 2 meter bred.
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.
 • Kend klubbens regler for ridning på bane.
 • Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning.
 • Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke og hente heste på folden.
 • Kend klubbens forholdsregler ved brand.
 • Kend klubbens vigtigste telefonnumre, de kan findes på hjemmesiden.

Husregler

 

 • Brandfare - der må kun ryges udenfor. Saml dine skodder op efter dig.
 • I tilfælde af brand evakueres rideskolen. Hestene hjælpes ud på en fold. Luk alle døre for at mindste branden.
 • Tal pænt - den gode tone er alles ansvar.
 • Husk at lukke døre og sluk lyset efter dig. Det er dyrt for rideskolen i både strøm og varme.
 • Der må gerne tændes for radiatorer i rytterstuen, men de skal slukkes efter brug.
 • Ryd op efter dig selv.
 • Kend klubbens vigtigste telefonnumre, de findes på hjemmesiden.
 • Tilskuere i ridehallen er velkomne, men forstyr ikke undervisningen eller eleverne.
 • I tilfælde af alvorlig ulykke ring 112. Informer bestyrelsen om ulykken. Er du partrytter skal du også ringe til den hesteansvarlige, der vil tjekke hesten for dig.